Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-08-21 więcej

Szkolenie: Suplementy diety i żywność dla specjalnych konsumentów- aktualności prawne i praktyka

Oczekiwane zmiany prawne jakie mają zostać przyjęte do końca 2015 r. będą miały istotny wpływ na branżę suplementową i tzw. żywność funkcjonalną w całej UE. Dotyczy to zarówno produktów obecnych na rynku jak i tych, które dopiero mają być wprowadzone do obrotu.
2015-08-11 więcej

WARSZTATY: Znakowanie żywności Rozporządzenie 1169/2011

25 października miną 4 lata od podpisania Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. To, że wprowadziło ono liczne zmiany jest oczywiste, taki był cel tego aktu prawnego. Na rynku widzimy już wiele bardzo dobrych etykiet, zgodnych z 1169/2011. Jest też bardzo duża ilość, tych które wymagają pilnej aktualizacji.

2015-07-27 więcej

Żywienie zbiorowe i środki spożywcze w sklepikach szkolnych – koniec konsultacji publicznych

W ubiegłym tygodniu - 20 lipca, zakończono konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
2015-07-01 więcej

Relacja z V Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

Z ogromną przyjemnością przekazujemy relację z LSPŻ, która odbyła się w dniach 26-28 maja i zgromadziła rekordową ilość uczestników. Przez 3 dni przedstawiciele firm spożywczych, inspekcji, eksperci i praktycy dyskutowali o najważniejszych dla branży zagadnieniach wynikających ze stosowania przepisów prawa żywnościowego. Wykłady podzielone były na 3 panele.

2015-06-30 więcej

Porozumienie w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego nowej żywności

W dniu 25 czerwca 2015 r. podczas posiedzenia Komisji PE ENVI (Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), po długich negocjacjach z przedstawicielami łotewskiej prezydencji, parlamentarzyści poparli większością głosów projekt rozporządzenia w sprawie nowej żywności i nowych składników.
2015-06-22 więcej

Żywność w sklepikach szkolnych - projekt rozporządzenia

Zmianą do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 28 listopada 2014 r. wprowadzone zostały ogólne zasady dotyczące: zasad sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego.

2015-06-16 więcej

Sąd potwierdził Status quo rozporządzenia Nr 432/2012

W dniu 12 czerwca 2015 r. ogłoszono wyrok w sprawie pozwu producentów branży spożywczej (Anglia, Holandia, Włochy) przeciwko Komisji UE. Stowarzyszenie HFMA (Health Food Manufacturer’s Assocciation), będące stroną postępowania oceniło wyrok jako rozczarowujący, zarówno z punktu widzenia przemysłu jak i konsumentów, ze względu na brak woli do właściwego rozpoznania problemu i podjęcia rozwiązań służących naprawie wadliwego sposobu wdrażania przepisów dotyczących oświadczeń zdrowotnych
2015-06-08 więcej

„Malinowo waniliowa przygoda" - wyrok TSUE

W dniu 4 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w spornej sprawie (C-195/2014), dotyczącej oznaczenia środka spożywczego jako „malinowo waniliowa przygoda”, które wraz z komunikatami: „herbata owocowa z naturalnymi aromatami”, „zawiera wyłącznie naturalne składniki” oraz przedstawieniem graficznym (owoce maliny i kwiaty wanilii), widniały na opakowaniu herbaty zakwestionowanej w Niemczech.

2015-06-02 więcej

Dioksyn w żywności i paszach - przegląd obowiązujących wymagań

Na wniosek Komisji Europejskiej, EFSA przeprowadzi wszechstronną ocenę dotyczącą aktualnie rekomendowanych maksymalnych bezpiecznych poziomów zawartości dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w żywności i środkach żywienia zwierząt.
2015-05-29 więcej

Ostateczna opinia na temat bezpieczeństwa kofeiny

W dniu 27 maja 2015 r. EFSA opublikował opinię naukową na temat bezpieczeństwa spożycia kofeiny, w której na podstawie aktualnych danych naukowych oszacowano bezpieczne dla zdrowia populacji generalnej, jednorazowe i dzienne dawki tego składnika.