Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-12-14 więcej

Etykieta na rynek US – SZKOLENIE

Zapraszamy na warsztaty podczas, których przedstawimy wytyczne dotyczące obowiązkowych i dobrowolnych elementów oznakowania żywności wprowadzanej na rynek amerykański. Amerykański system prawa żywnościowego znacznie odbiega od polskiego i UE. Ogromną rolę w tworzeniu regulacji US odgrywa nauka, a liczne procesy sądowe przyczyniają się do dużej dynamiki w zakresie interpretacji i przestrzegania wymagań. Praktykę kształtują także instytucje rządowe: FDA, FTC i USDA.
2015-11-30 więcej

Przewodnik EFSA do oceny FSMP opublikowany

26 listopada br. EFSA opublikował przewodnik naukowo - techniczny, który pomoże Komisji Europejskiej w zakończeniu prac legislacyjnych dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (z ang. FSMP - food for special medical purposes). Publikacja przewodnika przybliża nas do dużych zmian dotyczących żywności przeznaczonej dla specjalnych grup konsumentów (z ang. FSG – Food for Specific Groups).

2015-10-29 więcej

UOKIK kontroluje reklamy suplementów diety

315 firm już dostało lub dostanie w najbliższych dniach pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) dotyczące reklamy suplementów diety niezgodnej z przepisami. List jest jednym z etapów realizacji wspólnego przedsięwzięcia UOKIK i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), którego celem jest zwrócenie uwagi producentom i dystrybutorom suplementów diety na reklamy, w których prezentują swoje produkty.
2015-10-13 więcej

Zmiany w Rozporządzeniu 1924/2006

Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany dokument odnoszący się do efektywności stosowania Rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Obecne działania KE zostały poprzedzone intensywnymi pracami w Parlamencie Europejskim mającymi na celu usunięcie z Rozporządzenia wymagań odnoszących się do profili składników odżywczych.

2015-09-09 więcej

Przewodnik: Rozmieszczenie treści na etykiecie

Obowiązkowe informacje na temat żywności muszą być łatwo dostępne dla konsumenta i umieszczone w widocznym miejscu. Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności pomaga osiągnąć ten cel między innymi poprzez liczne wymagania (wskazówki) dotyczące rozmieszczenia treści.
2015-09-03 więcej

Deklarowanie witamin i minerałów pochodzących z naturalnych składników

Zgodnie z przepisami w oznakowaniu suplementu diety konieczna jest deklaracja substancji wykazujących efekt fizjologiczny (w tym odżywczy). Informację o witaminach i składnikach mineralnych podaje się w postaci numerycznej poprzez wskazanie ilość w porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (np. 2 mg / kapsułkę). Ponadto, konieczne jest wskazanie jaki % RWS stanowi ta ilość.

2015-08-21 więcej

Szkolenie: Suplementy diety i żywność dla specjalnych konsumentów- aktualności prawne i praktyka

Oczekiwane zmiany prawne jakie mają zostać przyjęte do końca 2015 r. będą miały istotny wpływ na branżę suplementową i tzw. żywność funkcjonalną w całej UE. Dotyczy to zarówno produktów obecnych na rynku jak i tych, które dopiero mają być wprowadzone do obrotu.
2015-08-11 więcej

WARSZTATY: Znakowanie żywności Rozporządzenie 1169/2011

25 października miną 4 lata od podpisania Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. To, że wprowadziło ono liczne zmiany jest oczywiste, taki był cel tego aktu prawnego. Na rynku widzimy już wiele bardzo dobrych etykiet, zgodnych z 1169/2011. Jest też bardzo duża ilość, tych które wymagają pilnej aktualizacji.

2015-07-27 więcej

Żywienie zbiorowe i środki spożywcze w sklepikach szkolnych – koniec konsultacji publicznych

W ubiegłym tygodniu - 20 lipca, zakończono konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
2015-07-01 więcej

Relacja z V Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

Z ogromną przyjemnością przekazujemy relację z LSPŻ, która odbyła się w dniach 26-28 maja i zgromadziła rekordową ilość uczestników. Przez 3 dni przedstawiciele firm spożywczych, inspekcji, eksperci i praktycy dyskutowali o najważniejszych dla branży zagadnieniach wynikających ze stosowania przepisów prawa żywnościowego. Wykłady podzielone były na 3 panele.