Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-02-10 więcej

Substancje dodatkowe - planowane zmiany w przepisach i nowe przewodniki

Pakiet przepisów regulujących stosowanie dodatków w żywności został przyjęty 16 grudnia 2008 roku. Chociaż przepisy rozporządzeń stanowiących ten pakiet (1331/2008 autoryzacja, 1332/2008 enzymy, 1333/2008 substancje dodatkowe, 1334/2008 aromaty) obowiązują od kilku lat, zarówno stosowanie składników jak i ich oznakowanie może stwarzać problemy.
2015-02-05 więcej

„Probiotyk” - czy będzie uznany za określenie o charakterze rodzajowym?

W Komisji Europejskiej trwają prace nad wnioskiem dotyczącym uznania terminu „Probiotyk” jako określenia o charakterze rodzajowym. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1.4 Rozporządzenia 1924/2006 w przypadku określeń o charakterze rodzajowym tradycyjnie stosowanych w celu podkreślenia szczególnych cech danego rodzaju żywności, która może mieć wpływ na zdrowie ludzkie, zastosowanie ma szczególna procedura.

2015-02-03 więcej

Jak sprawdzić czy składnik jest nową żywnością?

Rozporządzenie 258/97 z 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności określa zasady wprowadzenia do obrotu w Unii Europejskiej żywności, która nie była spożywana w znacznym stopniu przed 15 maja 1997 roku. Nowe składniki można wprowadzić na rynek dopiero po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej.
2015-01-28 więcej

“Nie zawiera oleju palmowego”

Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wprowadza nowe zasady dotyczące wskazywania obecności olejów roślinnych. Od 13 grudnia zeszłego roku konieczne jest podanie w wykazie składników rośliny, z której olej został wyprodukowany.

2015-01-20 więcej

Rysunek składnika, którego nie ma w produkcie.

W kwietniu 2014 r. niemiecki sąd zapytał Trybunał Sprawiedliwości UE, czy dopuszczalne jest, aby oznakowanie, prezentacja i reklama środka spożywczego - poprzez wygląd, opis i obrazowe przedstawienie - sprawiały wrażenie, że dany składnik jest obecny w produkcie nawet w sytuacji, jeśli go tam nie ma - co jasno wynika z wykazu składników.
2015-01-19 więcej

Przyszłość oświadczeń zdrowotnych dotyczących kofeiny

15 stycznia 2015 r. EFSA opublikował wstępne ustalenia i rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa kofeiny. Konsultacje będę prowadzone do 15 marca 2015 r. EFSA planuje spotkanie zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia i omówienia aktualnego projektu opinii.

2015-01-15 więcej

Przyszłość kategorii żywności do kontroli masy ciała - nowa opinia EFSA

W konsekwencji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013, stosowanego od 20 lipca 2016 r., obowiązywać będzie nowa zawężona liczba kategorii żywności, przeznaczonej do częściowego lub wyłącznego zaspokajania potrzeb pokarmowych wybranych grup ludności, dotkniętych pewnymi schorzeniami lub określanych jako szczególnie wrażliwe z punktu widzenia wymogów żywieniowych.
2015-01-14 więcej

Żywność i żywienie w szkołach – zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia!

Prace legislacyjne nad zmianą ustawy w zakresie dotyczącym żywności sprzedawanej i promowanej w szkołach dobiegły końca. W dniu 9 stycznia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 35 ogłoszony został tekst ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej jako „Ustawa”).

2015-01-08 więcej

Wspólnotowy wykaz oświadczeń zdrowotnych – kolejne zmiany

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dwa nowe rozporządzenia Komisji (UE): Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2015/7 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/8 w sprawie stosowania oświadczeń zdrowotnych. Na mocy rozporządzeń dozwolono na nowe oświadczenie dotyczące węglowodanów oraz odrzucono kilka dotyczących glukozy.
2014-12-18 więcej

Odstępstwa dla Polski – mięso i produkty mięsne wędzone tradycyjnie

W Dzienniku Urzędowym UE Komisja Europejska opublikowała ROZPORZĄDZENIE NR 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie.