Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-06-16 więcej

Sąd potwierdził Status quo rozporządzenia Nr 432/2012

W dniu 12 czerwca 2015 r. ogłoszono wyrok w sprawie pozwu producentów branży spożywczej (Anglia, Holandia, Włochy) przeciwko Komisji UE. Stowarzyszenie HFMA (Health Food Manufacturer’s Assocciation), będące stroną postępowania oceniło wyrok jako rozczarowujący, zarówno z punktu widzenia przemysłu jak i konsumentów, ze względu na brak woli do właściwego rozpoznania problemu i podjęcia rozwiązań służących naprawie wadliwego sposobu wdrażania przepisów dotyczących oświadczeń zdrowotnych
2015-06-08 więcej

„Malinowo waniliowa przygoda" - wyrok TSUE

W dniu 4 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w spornej sprawie (C-195/2014), dotyczącej oznaczenia środka spożywczego jako „malinowo waniliowa przygoda”, które wraz z komunikatami: „herbata owocowa z naturalnymi aromatami”, „zawiera wyłącznie naturalne składniki” oraz przedstawieniem graficznym (owoce maliny i kwiaty wanilii), widniały na opakowaniu herbaty zakwestionowanej w Niemczech.

2015-06-02 więcej

Dioksyn w żywności i paszach - przegląd obowiązujących wymagań

Na wniosek Komisji Europejskiej, EFSA przeprowadzi wszechstronną ocenę dotyczącą aktualnie rekomendowanych maksymalnych bezpiecznych poziomów zawartości dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w żywności i środkach żywienia zwierząt.
2015-05-29 więcej

Ostateczna opinia na temat bezpieczeństwa kofeiny

W dniu 27 maja 2015 r. EFSA opublikował opinię naukową na temat bezpieczeństwa spożycia kofeiny, w której na podstawie aktualnych danych naukowych oszacowano bezpieczne dla zdrowia populacji generalnej, jednorazowe i dzienne dawki tego składnika.

2015-05-25 więcej

Rozpoczyna się V Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego SKŁAD OZNAKOWANIE KONTROLA ŻYWNOŚCI

6 maja w Pałacu Zdunowo, który od pięciu lat jest partnerem LSPŻ rozpocznie się V Letnia Szkoła. 15 prelegentów oraz 50 uczestników będzie przez 3 dni dyskutowało o najważniejszych zagadnienia prawa żywnościowego.
2015-05-15 więcej

Nowa żywność - finał prac legislacyjnych coraz bliżej

W dniu 12 maja 2015 roku zakończono kolejną turę rozmów na temat nowych przepisów wspólnotowych, które zastąpią rozporządzenie Nr 258/97 dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności.

2015-05-14 więcej

Aktualne prace EFSA dotyczące witamin i składników mineralnych

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z mandatem prawnym jest zobowiązany m.in. do prowadzenia prac doradczych na rzecz prawodawstwa i polityki wspólnoty UE, dotyczących bezpieczeństwa żywności.
2015-05-04 więcej

Największa transza Decyzji zezwalających na stosowanie GMO

30 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano największą, jak do tej pory, transzę zezwoleń na stosowanie żywności GMO.

2015-04-30 więcej

Nazewnictwo dodatków do żywności

Stosowanie dodatków do żywności jest stale kwestią problematyczną dla producentów żywności. Przepisy regulujące rodzaj, formę i ilości substancji dodatkowych dodawanych do żywności wymagają ciągłej aktualizacji. Szczególnie dyskutowaną w ostatnim czasie była kwestia poprawnego nazewnictwa dodatków przy etykietowaniu żywności.
2015-04-28 więcej

Roślinne suplementy diety - nowości i kwestie problemowe

W prawie żywnościowym UE dotyczącym suplementów diety dotychczas nie zharmonizowano zasad stosowania składników roślinnych. Komisja Europejska jako przeszkody wskazuje zbyt duże rozbieżności w podejściu do oceny składników w poszczególnych państwach członkowskich oraz naukowe i metodologiczne trudności, które wręcz uniemożliwiają stworzenie oczekiwanych ogólnoeuropejskich ram prawnych.