Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-05-15 więcej

Nowa żywność - finał prac legislacyjnych coraz bliżej

W dniu 12 maja 2015 roku zakończono kolejną turę rozmów na temat nowych przepisów wspólnotowych, które zastąpią rozporządzenie Nr 258/97 dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności.
2015-05-14 więcej

Aktualne prace EFSA dotyczące witamin i składników mineralnych

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z mandatem prawnym jest zobowiązany m.in. do prowadzenia prac doradczych na rzecz prawodawstwa i polityki wspólnoty UE, dotyczących bezpieczeństwa żywności.

2015-05-04 więcej

Największa transza Decyzji zezwalających na stosowanie GMO

30 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano największą, jak do tej pory, transzę zezwoleń na stosowanie żywności GMO.
2015-04-30 więcej

Nazewnictwo dodatków do żywności

Stosowanie dodatków do żywności jest stale kwestią problematyczną dla producentów żywności. Przepisy regulujące rodzaj, formę i ilości substancji dodatkowych dodawanych do żywności wymagają ciągłej aktualizacji. Szczególnie dyskutowaną w ostatnim czasie była kwestia poprawnego nazewnictwa dodatków przy etykietowaniu żywności.

2015-04-28 więcej

Roślinne suplementy diety - nowości i kwestie problemowe

W prawie żywnościowym UE dotyczącym suplementów diety dotychczas nie zharmonizowano zasad stosowania składników roślinnych. Komisja Europejska jako przeszkody wskazuje zbyt duże rozbieżności w podejściu do oceny składników w poszczególnych państwach członkowskich oraz naukowe i metodologiczne trudności, które wręcz uniemożliwiają stworzenie oczekiwanych ogólnoeuropejskich ram prawnych.
2015-04-24 więcej

Nowe wytyczne w sprawie GMO - więcej swobody dla Państw Członkowskich

22 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wytyczne na temat procesu decyzyjnego w sprawie wykorzystywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w żywności i paszy. W tej sprawie Komisja przedstawiła jednocześnie projekt rozporządzenia, który zostanie rozpatrzony w Parlamencie Europejskim.

2015-04-16 więcej

Błędy w znakowaniu - wyniki kontroli IJHARS

W ostatnich dniach na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowano raport z kontroli w zakresie jakości handlowej wybranych artykułów rolno-spożywczych. W trakcie kontroli sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne , parametry fizykochemiczne oraz znakowanie produktów żywnościowych
2015-03-26 więcej

Suplement diety czy FSMP - nowe przepisy, przejrzyste zasady kwalifikacji

Podatność definicji „środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego” (z ang. PARNUTs - Foods for Particular Nutritional Uses) na różnorodne interpretacje powoduje, że na rynku wspólnotowym dostępnych jest wiele środków spożywczych, które w rzeczywistości mogą nie odpowiadać potrzebom żywieniowym specjalnych grup konsumentów.

2015-03-12 więcej

Pierwszy składnik roślinny prawnie zabroniony do stosowania w żywności

Przepisy prawa wspólnotowego regulują w sposób ogólny zasady stosowania składników roślinnych pełniących rolę dodatków funkcjonalnych w żywności (działanie odżywcze lub inne korzystne działanie fizjologiczne).Duża różnorodność tej grupy substancji dodawanych do żywności (najczęściej suplementów diety), wiąże się zarówno z korzyściami jak i potencjalnym ryzykiem dla zdrowia konsumentów.
2015-02-24 więcej

COOL - kolejne etapy prac nad określaniem kraju lub miejsca pochodzenia

Znakowanie informacją o kraju lub miejscu pochodzenia jest wymieniane jako jedno z bardziej znaczących zagadnień uregulowanych rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie informacji na temat żywności. Sam wymóg dotyczący wskazywania miejsca pochodzenia środka spożywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd nie jest nowy.