Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2014-08-28 więcej

Znakowanie wartością odżywcza oparte o tzw. traffic lights?

Jak wiadomo, rozporządzenie nr 1169/2011 (stosowane w większości już od 13 grudnia br.) wprowadza obowiązek znakowania większości środków spożywczych wartością odżywczą. Umożliwia ono także, na mocy art. 35, przyjęcie przez poszczególne Państwa Członkowskie UE, dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji o składnikach odżywczych (przy spełnieniu odpowiednich warunków). Pierwszym krajem, który podjął się opracowania takiego dobrowolnego schematu była Wielka Brytania („front-of-pack nutrition labeling”), wzbudzając tym samym duże kontrowersje w branży.
2014-08-07 więcej

Wskazówki dotyczące znakowania alergenów

Brytyjski urząd Food Standard Agency (FSA) w ostatnich dniach opublikował dwa ciekawe przewodniki. Poradniki obejmują ogólne porady i informacje na temat alergii i nietolerancji pokarmowych oraz związanych z nimi zasad etykietowania żywności. Wytyczne mają na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na rynku brytyjskim zrozumieć, w jaki sposób rozporządzenie PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów (skrót) wpłynie na znakowanie żywności informacją o alergenach. Jak wiadomo, 13 grudnia br.: istotnej modyfikacji ulegnie sposób deklarowania składników alergennych w środkach spożywczych, dodatkowo zakłady żywienia zbiorowego będą zobligowane do informowania konsumentów o alergenach występujących w serwowanych przez nich potrawach.

2014-08-05 więcej

Nowy przewodnik EFSA dotyczący enzymów

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracował przewodnik, który określa szczegóły dotyczące wniosków o dopuszczenie do obrotu enzymu spożywczego na terenie Unii Europejskiej. Stanowi on wytyczne dla wnioskodawców, którzy starają się o zezwolenie na stosowanie danego enzymu spożywczego, zawiera spis informacji, które muszą być zawarte we wniosku.
2014-07-28 więcej

Rozporządzenie 1169/2011 - krytyczne głosy w przeddzień stosowania

uż od 13 grudnia br. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności (skrót). Zmiany wynikające z tego aktu prawnego, które branża spożywcza wdraża już od dawna do oznakowania i prezentacji żywności, są liczne. Równie liczne są niestety wątpliwości związane z interpretacją wielu jego zapisów. W obliczu tego faktu coraz częściej w środowiskach eksperckich mówi się o tym, że nie powinno dojść do stosowania rozporządzenia już w grudniu skoro zarówno podmioty branży spożywczej, jak i sami twórcy przepisu mają wątpliwości w tak wielu kwestiach.

2014-07-28 więcej

Rozporządzenie 1169/2011 - krytyczne głosy w przeddzień stosowania

Już od 13 grudnia br. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności (skrót). Zmiany wynikające z tego aktu prawnego, które branża spożywcza wdraża już od dawna do oznakowania i prezentacji żywności, są liczne. Równie liczne są niestety wątpliwości związane z interpretacją wielu jego zapisów.
2014-07-24 więcej

Informowanie o żywności - znakowanie, prezentacja i reklama wg rozporządzenia 1169/2011, kontrola

W przededniu stosowania rozporządzenia 1169/2011podmioty branży spożywczejpowinny przeanalizować, czy jego wymogi zostały w pełni i prawidłowo wdrożone do oznakowania, a także prezentacji żywności. Wiele zapisów tego aktu prawnego pozostaje niejasnych, co stanowi istotne utrudnienie w przygotowaniu się do ich wypełnienia.

2014-07-23 więcej

Żywność ekologiczna – wyniki kontroli i porady dla konsumentów

Według statystyk Inspekcji Handlowej nawet, co piąty produkt prezentowany jako eko, bio, czy też organic może nie spełniać wymagań prawnych stawianych tej grupie produktów. W ostatnich dniach na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowano wybrane wyniki kontroli i porady dla konsumentów dotyczące tej grupy środków spożywczych.
2014-07-21 więcej

Bezpieczeństwo żółcieni pomarańczowej (E 110)

W ostatnich dniach EFSA opublikował opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa pobrania jednego z barwników azowych zaliczanych do tzw. piątki z Southampton (podejrzewane o negatywny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). Przedmiotem opinii jest żółcień pomarańczowa FCF (E 110), dozwolona do stosowania w szeregu kategoriach środków spożywczych, np. napojach, suplementach diety, sosach, niektórych produktach mlecznych

2014-07-01 więcej

Treści stron internetowych a wymogi rozp. 1169/2011 - ograniczenia

Pozostało tylko pół roku do stosowania większości przepisów rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informowania konsumentów (skrót). Wśród kwestii problemowych zgłaszanych licznie przez podmioty branży spożywczej, jest także wpływ tego rozporządzenia na treści stron internetowych dotyczących produktów, które nie są jednocześnie powiązane z ich e-sprzedażą. Zdecydowana większość środków spożywczych dostępnych w sklepach jest równocześnie prezentowana w Internecie, na stronach ich producentów lub dystrybutorów.
2014-06-25 więcej

Oświadczenia zdrowotne a bezpieczeństwo żywności

Wątpliwości w udzielaniu zezwoleń na stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących składników, których zastosowanie w wielu państwach członkowskich ogranicza się wyłącznie do produktów leczniczych (np. pochodne hydroksyantracenu) wydają się uzasadnione.W pewnych przypadkach substancje będące przedmiotem oświadczeń mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów ...