Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-04-24 więcej

Nowe wytyczne w sprawie GMO - więcej swobody dla Państw Członkowskich

22 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wytyczne na temat procesu decyzyjnego w sprawie wykorzystywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w żywności i paszy. W tej sprawie Komisja przedstawiła jednocześnie projekt rozporządzenia, który zostanie rozpatrzony w Parlamencie Europejskim.
2015-04-16 więcej

Błędy w znakowaniu - wyniki kontroli IJHARS

W ostatnich dniach na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowano raport z kontroli w zakresie jakości handlowej wybranych artykułów rolno-spożywczych. W trakcie kontroli sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne , parametry fizykochemiczne oraz znakowanie produktów żywnościowych

2015-03-26 więcej

Suplement diety czy FSMP - nowe przepisy, przejrzyste zasady kwalifikacji

Podatność definicji „środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego” (z ang. PARNUTs - Foods for Particular Nutritional Uses) na różnorodne interpretacje powoduje, że na rynku wspólnotowym dostępnych jest wiele środków spożywczych, które w rzeczywistości mogą nie odpowiadać potrzebom żywieniowym specjalnych grup konsumentów.
2015-03-12 więcej

Pierwszy składnik roślinny prawnie zabroniony do stosowania w żywności

Przepisy prawa wspólnotowego regulują w sposób ogólny zasady stosowania składników roślinnych pełniących rolę dodatków funkcjonalnych w żywności (działanie odżywcze lub inne korzystne działanie fizjologiczne).Duża różnorodność tej grupy substancji dodawanych do żywności (najczęściej suplementów diety), wiąże się zarówno z korzyściami jak i potencjalnym ryzykiem dla zdrowia konsumentów.

2015-02-24 więcej

COOL - kolejne etapy prac nad określaniem kraju lub miejsca pochodzenia

Znakowanie informacją o kraju lub miejscu pochodzenia jest wymieniane jako jedno z bardziej znaczących zagadnień uregulowanych rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie informacji na temat żywności. Sam wymóg dotyczący wskazywania miejsca pochodzenia środka spożywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd nie jest nowy.
2015-02-17 więcej

QUID - Nowe wytyczne dot. ilościowego oznaczania składników

Oznaczenie ilościowe składników (ang. Quantitative Ingredients Declaration) jest obowiązkowe gdy składnik, lub kategoria składników są szczególnymi elementami oznakowania. Dotyczy to sytuacji, w której składnik jest częścią nazwy lub jest z nią kojarzony, jest podkreślony (słownie, obrazowo, graficznie) lub jest on charakterystyczny dla danej żywności i umożliwia odróżnienie jej od środków spożywczych, z którymi mogłaby być mylona.

2015-02-16 więcej

Wytyczne EFSA w sprawie autoryzacji oświadczeń zdrowotnych

Wyniki dotychczasowych opinii EFSA w sprawie uzasadnień dla oświadczeń dotyczących korzystnego wpływu mikroorganizmów na zdrowie człowieka były blisko w stu procentach negatywne. Następstwem takiego stanu rzeczy jest aktualnie niezmiernie ograniczona możliwość komunikowania właściwości probiotyków w znakowaniu, reklamie i prezentacji żywności.
2015-02-12 więcej

Zmiany w przepisach dotyczących napojów spirytusowych

W dniu 11 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji Nr 2015/210 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia PEiR (WE) Nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

2015-02-10 więcej

Substancje dodatkowe - planowane zmiany w przepisach i nowe przewodniki

Pakiet przepisów regulujących stosowanie dodatków w żywności został przyjęty 16 grudnia 2008 roku. Chociaż przepisy rozporządzeń stanowiących ten pakiet (1331/2008 autoryzacja, 1332/2008 enzymy, 1333/2008 substancje dodatkowe, 1334/2008 aromaty) obowiązują od kilku lat, zarówno stosowanie składników jak i ich oznakowanie może stwarzać problemy.
2015-02-05 więcej

„Probiotyk” - czy będzie uznany za określenie o charakterze rodzajowym?

W Komisji Europejskiej trwają prace nad wnioskiem dotyczącym uznania terminu „Probiotyk” jako określenia o charakterze rodzajowym. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1.4 Rozporządzenia 1924/2006 w przypadku określeń o charakterze rodzajowym tradycyjnie stosowanych w celu podkreślenia szczególnych cech danego rodzaju żywności, która może mieć wpływ na zdrowie ludzkie, zastosowanie ma szczególna procedura.