Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-01-14 więcej

Żywność i żywienie w szkołach – zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia!

Prace legislacyjne nad zmianą ustawy w zakresie dotyczącym żywności sprzedawanej i promowanej w szkołach dobiegły końca. W dniu 9 stycznia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 35 ogłoszony został tekst ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej jako „Ustawa”).
2015-01-08 więcej

Wspólnotowy wykaz oświadczeń zdrowotnych – kolejne zmiany

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dwa nowe rozporządzenia Komisji (UE): Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2015/7 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/8 w sprawie stosowania oświadczeń zdrowotnych. Na mocy rozporządzeń dozwolono na nowe oświadczenie dotyczące węglowodanów oraz odrzucono kilka dotyczących glukozy.

2014-12-18 więcej

Odstępstwa dla Polski – mięso i produkty mięsne wędzone tradycyjnie

W Dzienniku Urzędowym UE Komisja Europejska opublikowała ROZPORZĄDZENIE NR 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie.
2014-12-17 więcej

Nowe składniki żywności – decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej

W ostatnich dniach w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dwie decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu kolejnych, nowych składników żywności

2014-12-16 więcej

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie informowania o produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

Pod koniec listopada DG SANCO przekazało do konsultacji publicznych wytyczne dotyczące udzielania informacji na temat substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (tytuł skrócony) - rozporządzenie FIC.
2014-12-12 więcej

Rozporządzenie nr 1169/2011 (FIC) - zmiany dla sektora spożywczego oraz restauracji i firm działających w obszarze gastronomii.

Od 13 grudnia będzie stosowana większość wymogów rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów (skrót), tzw. FIC, które zastąpi szereg ważnych aktów prawnych dotyczących kwestii znakowania środków spożywczych.

2014-12-05 więcej

Finalna opinia EFSA dotycząca alergenów w żywności.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA (panel NDA) opracował opinię dotyczącą żywności i jej składników powodujących alergie i reakcje nietolerancji, deklarowanych obowiązkowo w oznakowaniu środków spożywczych.
2014-12-04 więcej

Informowanie o alergenach w menu restauracyjnym obowiązkowe już od 13.12.2014 r. IGI FC dla TVN 24 BiŚ

Zgodnie rozporządzeniem PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów, konieczna będzie wymiana etykiet produktów opakowanych, ale również obowiązek informowania o składnikach alergennych i wywołujących reakcje nietolerancji m.in. w zakładach żywienia zbiorowego. Dla TVN 24 , Joanna Olszak, doradca ds. prawa żywnościowego IGI Food Consulting.

2014-11-21 więcej

Wspólnotowy wykaz oświadczeń zdrowotnych – kolejne zmiany

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano kolejne akty prawne dotyczące stosowania oświadczeń zdrowotnych
2014-11-19 więcej

Dodatkowe oznakowanie owoców cytrusowych – wyrok w sprawie T-481/11

W dniu 6 września 2011 r. Królestwo Hiszpanii wniosło skargę o stwierdzenie nieważności części przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.