Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-02-17 więcej

QUID - Nowe wytyczne dot. ilościowego oznaczania składników

Oznaczenie ilościowe składników (ang. Quantitative Ingredients Declaration) jest obowiązkowe gdy składnik, lub kategoria składników są szczególnymi elementami oznakowania. Dotyczy to sytuacji, w której składnik jest częścią nazwy lub jest z nią kojarzony, jest podkreślony (słownie, obrazowo, graficznie) lub jest on charakterystyczny dla danej żywności i umożliwia odróżnienie jej od środków spożywczych, z którymi mogłaby być mylona.
2015-02-16 więcej

Wytyczne EFSA w sprawie autoryzacji oświadczeń zdrowotnych

Wyniki dotychczasowych opinii EFSA w sprawie uzasadnień dla oświadczeń dotyczących korzystnego wpływu mikroorganizmów na zdrowie człowieka były blisko w stu procentach negatywne. Następstwem takiego stanu rzeczy jest aktualnie niezmiernie ograniczona możliwość komunikowania właściwości probiotyków w znakowaniu, reklamie i prezentacji żywności.

2015-02-12 więcej

Zmiany w przepisach dotyczących napojów spirytusowych

W dniu 11 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji Nr 2015/210 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia PEiR (WE) Nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
2015-02-10 więcej

Substancje dodatkowe - planowane zmiany w przepisach i nowe przewodniki

Pakiet przepisów regulujących stosowanie dodatków w żywności został przyjęty 16 grudnia 2008 roku. Chociaż przepisy rozporządzeń stanowiących ten pakiet (1331/2008 autoryzacja, 1332/2008 enzymy, 1333/2008 substancje dodatkowe, 1334/2008 aromaty) obowiązują od kilku lat, zarówno stosowanie składników jak i ich oznakowanie może stwarzać problemy.

2015-02-05 więcej

„Probiotyk” - czy będzie uznany za określenie o charakterze rodzajowym?

W Komisji Europejskiej trwają prace nad wnioskiem dotyczącym uznania terminu „Probiotyk” jako określenia o charakterze rodzajowym. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1.4 Rozporządzenia 1924/2006 w przypadku określeń o charakterze rodzajowym tradycyjnie stosowanych w celu podkreślenia szczególnych cech danego rodzaju żywności, która może mieć wpływ na zdrowie ludzkie, zastosowanie ma szczególna procedura.
2015-02-03 więcej

Jak sprawdzić czy składnik jest nową żywnością?

Rozporządzenie 258/97 z 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności określa zasady wprowadzenia do obrotu w Unii Europejskiej żywności, która nie była spożywana w znacznym stopniu przed 15 maja 1997 roku. Nowe składniki można wprowadzić na rynek dopiero po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej.

2015-01-28 więcej

“Nie zawiera oleju palmowego”

Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wprowadza nowe zasady dotyczące wskazywania obecności olejów roślinnych. Od 13 grudnia zeszłego roku konieczne jest podanie w wykazie składników rośliny, z której olej został wyprodukowany.
2015-01-20 więcej

Rysunek składnika, którego nie ma w produkcie.

W kwietniu 2014 r. niemiecki sąd zapytał Trybunał Sprawiedliwości UE, czy dopuszczalne jest, aby oznakowanie, prezentacja i reklama środka spożywczego - poprzez wygląd, opis i obrazowe przedstawienie - sprawiały wrażenie, że dany składnik jest obecny w produkcie nawet w sytuacji, jeśli go tam nie ma - co jasno wynika z wykazu składników.

2015-01-19 więcej

Przyszłość oświadczeń zdrowotnych dotyczących kofeiny

15 stycznia 2015 r. EFSA opublikował wstępne ustalenia i rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa kofeiny. Konsultacje będę prowadzone do 15 marca 2015 r. EFSA planuje spotkanie zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia i omówienia aktualnego projektu opinii.
2015-01-15 więcej

Przyszłość kategorii żywności do kontroli masy ciała - nowa opinia EFSA

W konsekwencji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013, stosowanego od 20 lipca 2016 r., obowiązywać będzie nowa zawężona liczba kategorii żywności, przeznaczonej do częściowego lub wyłącznego zaspokajania potrzeb pokarmowych wybranych grup ludności, dotkniętych pewnymi schorzeniami lub określanych jako szczególnie wrażliwe z punktu widzenia wymogów żywieniowych.