Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2014-11-21 więcej

Wspólnotowy wykaz oświadczeń zdrowotnych – kolejne zmiany

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano kolejne akty prawne dotyczące stosowania oświadczeń zdrowotnych
2014-11-19 więcej

Dodatkowe oznakowanie owoców cytrusowych – wyrok w sprawie T-481/11

W dniu 6 września 2011 r. Królestwo Hiszpanii wniosło skargę o stwierdzenie nieważności części przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

2014-11-03 więcej

Dodatki do żywności - bieżące kwestie problemowe i szanse ich rozwiązania.

Jakie nazwy substancji dodatkowych należy podawać w składzie produktów? Czy wyłącznie te, które znajdują się w rozporządzeniu nr 1129/2011, w wykazie dozwolonych dodatków do żywności , czy są inne rozwiązania? Z tym problemem borykają się od jakiegoś czasu podmioty stosujące dodatki do żywności. Nareszcie pojawiła się szansa na jego rozwiązanie.
2014-10-27 więcej

Właściwości FSMP w reklamie – gdzie jest granica?

Ograniczenia prawne w zakresie informowania o prozdrowotnych cechach żywności, skłaniają producentów do szukania nowych rozwiązań. Niewątpliwie, jednym z rosnących trendów jest podkreślanie w reklamach i prezentacji dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (z ang. FSMP), zaleceń o ich zastosowaniu przy postępowaniu dietetycznym w określonej chorobie, zaburzeniu stanu zdrowia lub wskazaniach lekarskich.

2014-10-21 więcej

Nazwa firmy o charakterze oświadczenia - dyskusja

Znak towarowy, marka lub nazwa marketingowa pojawiające się na etykiecie, przy prezentacji lub w reklamie żywności, która może być odbierana jako oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne, mogą być stosowane pod warunkiem, że towarzyszy im oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne na tej samej etykiecie, przy prezentacji lub w reklamie - spełniającej określone wymogi prawne (rozporządzenie Nr 1924/2006).
2014-10-17 więcej

Nowa żywność – prace nad projektem rozporządzenia nabierają tempa

Na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przedstawiono projekt sprawozdania na temat wniosku Komisji, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności.

2014-10-02 więcej

Zmiany w dyrektywie sokowej

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 1040/2014 z dnia 25 .07 br. zmieniające dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego.
2014-09-30 więcej

Żywność w szkołach - jaka będzie w przyszłym roku szkolnym?

Prace legislacyjne nad zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie dotyczącym żywności sprzedawanej i promowanej w szkołach nabierają tempa. Podkomisja nadzwyczajna przedstawiła sprawozdanie na temat poselskiego projektu zmian.

2014-09-22 więcej

Aktualizacja przepisów w sprawie składu suplementów diety

Brak rozporządzenia dotyczącego składu suplementów diety, które obowiązywałoby wprost we wszystkich państwach członkowskich UE powoduje, iż każda zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/46/WE wymusza nowelizację przepisów krajowych.
2014-09-18 więcej

„Może zawierać...” - dalszy ciąg dyskusji nt. informowania o możliwej obecności alergenów

W branży spożywczej od lat mówi się o potrzebie stworzenia zasad dotyczących zamieszczania informacji na temat możliwej, choć niezamierzonej obecności alergenów w środkach spożywczych, ale obecnie dyskusja ta się zaostrza. Wszystkie środowiska zaangażowane w tę kwestię, w tym przedstawiciele przemysłu, nauki i organizacji konsumenckich dążą do ustalenia, jakie progi zawartości danych alergenów w żywności należy przyjąć, aby uznać, czy informacja „może zawierać ...(np. mleko, soję itd.)” jest faktycznie uzasadniona i wskazana do zamieszczenia na etykiecie.