Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-01-15 więcej

Przyszłość kategorii żywności do kontroli masy ciała - nowa opinia EFSA

W konsekwencji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013, stosowanego od 20 lipca 2016 r., obowiązywać będzie nowa zawężona liczba kategorii żywności, przeznaczonej do częściowego lub wyłącznego zaspokajania potrzeb pokarmowych wybranych grup ludności, dotkniętych pewnymi schorzeniami lub określanych jako szczególnie wrażliwe z punktu widzenia wymogów żywieniowych.
2015-01-14 więcej

Żywność i żywienie w szkołach – zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia!

Prace legislacyjne nad zmianą ustawy w zakresie dotyczącym żywności sprzedawanej i promowanej w szkołach dobiegły końca. W dniu 9 stycznia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 35 ogłoszony został tekst ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej jako „Ustawa”).

2015-01-08 więcej

Wspólnotowy wykaz oświadczeń zdrowotnych – kolejne zmiany

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dwa nowe rozporządzenia Komisji (UE): Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2015/7 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/8 w sprawie stosowania oświadczeń zdrowotnych. Na mocy rozporządzeń dozwolono na nowe oświadczenie dotyczące węglowodanów oraz odrzucono kilka dotyczących glukozy.
2014-12-18 więcej

Odstępstwa dla Polski – mięso i produkty mięsne wędzone tradycyjnie

W Dzienniku Urzędowym UE Komisja Europejska opublikowała ROZPORZĄDZENIE NR 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie.

2014-12-17 więcej

Nowe składniki żywności – decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej

W ostatnich dniach w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dwie decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu kolejnych, nowych składników żywności
2014-12-16 więcej

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie informowania o produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

Pod koniec listopada DG SANCO przekazało do konsultacji publicznych wytyczne dotyczące udzielania informacji na temat substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (tytuł skrócony) - rozporządzenie FIC.

2014-12-12 więcej

Rozporządzenie nr 1169/2011 (FIC) - zmiany dla sektora spożywczego oraz restauracji i firm działających w obszarze gastronomii.

Od 13 grudnia będzie stosowana większość wymogów rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów (skrót), tzw. FIC, które zastąpi szereg ważnych aktów prawnych dotyczących kwestii znakowania środków spożywczych.
2014-12-05 więcej

Finalna opinia EFSA dotycząca alergenów w żywności.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA (panel NDA) opracował opinię dotyczącą żywności i jej składników powodujących alergie i reakcje nietolerancji, deklarowanych obowiązkowo w oznakowaniu środków spożywczych.

2014-12-04 więcej

Informowanie o alergenach w menu restauracyjnym obowiązkowe już od 13.12.2014 r. IGI FC dla TVN 24 BiŚ

Zgodnie rozporządzeniem PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów, konieczna będzie wymiana etykiet produktów opakowanych, ale również obowiązek informowania o składnikach alergennych i wywołujących reakcje nietolerancji m.in. w zakładach żywienia zbiorowego. Dla TVN 24 , Joanna Olszak, doradca ds. prawa żywnościowego IGI Food Consulting.
2014-11-21 więcej

Wspólnotowy wykaz oświadczeń zdrowotnych – kolejne zmiany

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano kolejne akty prawne dotyczące stosowania oświadczeń zdrowotnych