Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2014-07-28 więcej

Rozporządzenie 1169/2011 - krytyczne głosy w przeddzień stosowania

Już od 13 grudnia br. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności (skrót). Zmiany wynikające z tego aktu prawnego, które branża spożywcza wdraża już od dawna do oznakowania i prezentacji żywności, są liczne. Równie liczne są niestety wątpliwości związane z interpretacją wielu jego zapisów.
2014-07-24 więcej

Informowanie o żywności - znakowanie, prezentacja i reklama wg rozporządzenia 1169/2011, kontrola

W przededniu stosowania rozporządzenia 1169/2011podmioty branży spożywczejpowinny przeanalizować, czy jego wymogi zostały w pełni i prawidłowo wdrożone do oznakowania, a także prezentacji żywności. Wiele zapisów tego aktu prawnego pozostaje niejasnych, co stanowi istotne utrudnienie w przygotowaniu się do ich wypełnienia.

2014-07-23 więcej

Żywność ekologiczna – wyniki kontroli i porady dla konsumentów

Według statystyk Inspekcji Handlowej nawet, co piąty produkt prezentowany jako eko, bio, czy też organic może nie spełniać wymagań prawnych stawianych tej grupie produktów. W ostatnich dniach na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowano wybrane wyniki kontroli i porady dla konsumentów dotyczące tej grupy środków spożywczych.
2014-07-21 więcej

Bezpieczeństwo żółcieni pomarańczowej (E 110)

W ostatnich dniach EFSA opublikował opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa pobrania jednego z barwników azowych zaliczanych do tzw. piątki z Southampton (podejrzewane o negatywny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). Przedmiotem opinii jest żółcień pomarańczowa FCF (E 110), dozwolona do stosowania w szeregu kategoriach środków spożywczych, np. napojach, suplementach diety, sosach, niektórych produktach mlecznych

2014-07-01 więcej

Treści stron internetowych a wymogi rozp. 1169/2011 - ograniczenia

Pozostało tylko pół roku do stosowania większości przepisów rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informowania konsumentów (skrót). Wśród kwestii problemowych zgłaszanych licznie przez podmioty branży spożywczej, jest także wpływ tego rozporządzenia na treści stron internetowych dotyczących produktów, które nie są jednocześnie powiązane z ich e-sprzedażą. Zdecydowana większość środków spożywczych dostępnych w sklepach jest równocześnie prezentowana w Internecie, na stronach ich producentów lub dystrybutorów.
2014-06-25 więcej

Oświadczenia zdrowotne a bezpieczeństwo żywności

Wątpliwości w udzielaniu zezwoleń na stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących składników, których zastosowanie w wielu państwach członkowskich ogranicza się wyłącznie do produktów leczniczych (np. pochodne hydroksyantracenu) wydają się uzasadnione.W pewnych przypadkach substancje będące przedmiotem oświadczeń mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów ...

2014-06-23 więcej

„Medical & Beauty Claims” – bieżące prace Grupy roboczej KE ds. Oświadczeń

Pozytywna opinia EFSA w procedurze autoryzacji oświadczeń zdrowotnych to połowa sukcesu. Zanim oświadczenia pozytywnie zaopiniowane przez Urząd zostaną włączone do wykazu oświadczeń dozwolonych do stosowania, muszą jeszcze uzyskać aprobatę Komisji Europejskiej. Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Grupy roboczej KE ds. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych pokazuje jak złożone i trudne jest podejmowanie decyzji w tym zakresie. Dyskusja koncentrowała się m.in. wokół następujących zagadnień problemowych:
2014-06-17 więcej

Wzmacniacz smaku czy substancja aromatyzująca? Nowe wskazówki KE

W ostatnim czasie opublikowano nowe wskazówki Komisji Europejskiej (KE), tym razem dotyczące rozróżniania dwóch kategorii substancji: wzmacniaczy smaku i substancji aromatyzujących o właściwościach modyfikujących (ang. flavouring substance with modifying properties).

2014-06-13 więcej

TSUE: zioła aromatyczne a definicja produktu leczniczego

12 czerwca rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawach połączonych C-358/13 i C-181/14. W latach 2010–2012 wprowadzane były na rynek niemiecki mieszanki ziół aromatycznych z dodatkiem różnych kannabinoidów syntetycznych (stanowiących substancje psychoaktywne, które miały naśladować efekty marihuany). Organy niemieckie skazały osoby wprowadzające do obrotu te substancje na kary pozbawienia wolności na podstawie przepisów dotyczących produktów leczniczych uznając, że wprowadzili oni do obrotu „produkt leczniczy budzący wątpliwości”.
2014-06-12 więcej

Nowa wartość odżywcza - kto musi ją stosować już od 13 grudnia br.?

Rozporządzenie PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informowania o żywności (skrót) zobowiązuje do znakowania wartością odżywczą (nowa tabela) większości opakowanych środków spożywczych począwszy od 13 grudnia 2016 r. Oznacza to, że na przygotowanie się do tej przełomowej zmiany podmioty branży spożywczej mają jeszcze sporo czasu, bo ok. 2,5 roku.