Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2014-06-13 więcej

TSUE: zioła aromatyczne a definicja produktu leczniczego

12 czerwca rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawach połączonych C-358/13 i C-181/14. W latach 2010–2012 wprowadzane były na rynek niemiecki mieszanki ziół aromatycznych z dodatkiem różnych kannabinoidów syntetycznych (stanowiących substancje psychoaktywne, które miały naśladować efekty marihuany). Organy niemieckie skazały osoby wprowadzające do obrotu te substancje na kary pozbawienia wolności na podstawie przepisów dotyczących produktów leczniczych uznając, że wprowadzili oni do obrotu „produkt leczniczy budzący wątpliwości”.
2014-06-12 więcej

Nowa wartość odżywcza - kto musi ją stosować już od 13 grudnia br.?

Rozporządzenie PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informowania o żywności (skrót) zobowiązuje do znakowania wartością odżywczą (nowa tabela) większości opakowanych środków spożywczych począwszy od 13 grudnia 2016 r. Oznacza to, że na przygotowanie się do tej przełomowej zmiany podmioty branży spożywczej mają jeszcze sporo czasu, bo ok. 2,5 roku.

2014-06-03 więcej

Alergeny w żywności i na etykiecie - nowa opinia EFSA w trakcie konsultacji

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA (panel NDA) przekazał do publicznych konsultacji wstępną opinię dotyczącą żywności i jej składników powodujących alergie, deklarowanych obowiązkowo w oznakowaniu środków spożywczych. Została ona przygotowana na wniosek jednego z krajowych urzędów (Food Safety Authority of Ireland) i stanowi aktualizację wcześniejszej opinii w zakresie alergenów, pod kątem obecnego stanu wiedzy. Opinia dotyczy szeregu aspektów, m.in.:
2014-05-16 więcej

Europejska baza danych dot. składników roślinnych suplementów diety

W dniach 12 - 14 maja br. odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca czteroletni projekt naukowy pn. PlantLIBRA (Plant Level of Intake, Benefit and Risk Assessment).

2014-05-15 więcej

Adwantam – nowa dozwolona substancja słodząca

W dniu dzisiejszym w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 497/2014, które zmienia załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej. W odpowiedzi na wniosek o zezwolenie na stosowanie tej substancji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności dokonał oceny bezpieczeństwa adwantamu stosowanego jako dodatek do żywności oraz określił dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące 5 mg/kg masy ciała dziennie.
2014-05-09 więcej

Skład preparatów do żywienia niemowląt – propozycja nowych wytycznych

Z końcem kwietnia Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował projekt opinii naukowej w sprawie wymagań dotyczących składu preparatów stosowanych w żywieniu niemowląt. Ostateczna treść opinii naukowej posłuży przy aktualizacji i wprowadzeniu zmian w przepisach prawa żywnościowego obowiązujących dla tej kategorii.

2013-12-23 więcej

Sterole/estry stanoli a obniżanie cholesterolu - jak zmienią się warunki

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Henry Ford   Szanowni Państwo,    Spółka IGI Food Consulting powstała w 2006 roku. Motywacją do jej utworzenia były obserwacje rynku, z których wynikało, że wiele firm potrzebuje merytorycznego wsparcia w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa żywnościowego. Obecnie zespół IGI Food Consulting tworzą osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z branży spożywczej i farmaceutycznej. Nasza wiedza i pasja z jaką wykonujemy swoją pracę dają Państwu gwarancję doradztwa z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.   Stale doskonalimy swoje kompetencje i pogłębiamy znajomość przepisów pracując dla najbardziej wymagających Klientów krajowych i zagranicznych.  Stworzyliśmy Zespół, który umożliwia Państwu korzystanie z wieloletnich doświadczeń eksperckich z zakresu prawa żywnościowego i farmaceutycznego, a także z wiedzy, talentu i doświadczeń Członków Zarządu jako pełnomocników procesowych.  Dodatkowo, grono współpracujących z nami ekspertów zewnętrznych stanowi gwarancję, iż firma IGI Food Consulting zapewnia wszechstronne doradztwo, nawet przy najbardziej złożonych i kontrowersyjnych projektach.  Zapraszamy zatem do współpracy! Monika Drab – Grotowska, Prezes Zarządu IGI Food Consulting Bartłomiej Achler, Wiceprezes Zarządu IGI Food Consulting