Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2014-09-30 więcej

Żywność w szkołach - jaka będzie w przyszłym roku szkolnym?

Prace legislacyjne nad zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie dotyczącym żywności sprzedawanej i promowanej w szkołach nabierają tempa. Podkomisja nadzwyczajna przedstawiła sprawozdanie na temat poselskiego projektu zmian.
2014-09-22 więcej

Aktualizacja przepisów w sprawie składu suplementów diety

Brak rozporządzenia dotyczącego składu suplementów diety, które obowiązywałoby wprost we wszystkich państwach członkowskich UE powoduje, iż każda zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/46/WE wymusza nowelizację przepisów krajowych.

2014-09-18 więcej

„Może zawierać...” - dalszy ciąg dyskusji nt. informowania o możliwej obecności alergenów

W branży spożywczej od lat mówi się o potrzebie stworzenia zasad dotyczących zamieszczania informacji na temat możliwej, choć niezamierzonej obecności alergenów w środkach spożywczych, ale obecnie dyskusja ta się zaostrza. Wszystkie środowiska zaangażowane w tę kwestię, w tym przedstawiciele przemysłu, nauki i organizacji konsumenckich dążą do ustalenia, jakie progi zawartości danych alergenów w żywności należy przyjąć, aby uznać, czy informacja „może zawierać ...(np. mleko, soję itd.)” jest faktycznie uzasadniona i wskazana do zamieszczenia na etykiecie.
2014-09-11 więcej

„30% tłuszczu mniej” - błędy w brytyjskiej reklamie owsianki skutkiem zakazu jej emisji

W następstwie licznych skarg dotyczących treści reklamy owsianki Kellogg’s (Special K Multigrain Porridge), emitowanej przez brytyjską telewizję, ASA (Agencja ds. Standardów w Reklamie, UK) przeprowadziła postępowanie, w efekcie którego zakazano emisji tej reklamy w dotychczasowej formie. Kwestią problemową, która doprowadziła do zakazu było nieprawidłowe zastosowanie porównawczego oświadczenia żywieniowego „30% tłuszczu mniej” (o obniżonej zawartości tłuszczu).

2014-08-28 więcej

Znakowanie wartością odżywcza oparte o tzw. traffic lights?

Jak wiadomo, rozporządzenie nr 1169/2011 (stosowane w większości już od 13 grudnia br.) wprowadza obowiązek znakowania większości środków spożywczych wartością odżywczą. Umożliwia ono także, na mocy art. 35, przyjęcie przez poszczególne Państwa Członkowskie UE, dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji o składnikach odżywczych (przy spełnieniu odpowiednich warunków). Pierwszym krajem, który podjął się opracowania takiego dobrowolnego schematu była Wielka Brytania („front-of-pack nutrition labeling”), wzbudzając tym samym duże kontrowersje w branży.
2014-08-07 więcej

Wskazówki dotyczące znakowania alergenów

Brytyjski urząd Food Standard Agency (FSA) w ostatnich dniach opublikował dwa ciekawe przewodniki. Poradniki obejmują ogólne porady i informacje na temat alergii i nietolerancji pokarmowych oraz związanych z nimi zasad etykietowania żywności. Wytyczne mają na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na rynku brytyjskim zrozumieć, w jaki sposób rozporządzenie PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów (skrót) wpłynie na znakowanie żywności informacją o alergenach. Jak wiadomo, 13 grudnia br.: istotnej modyfikacji ulegnie sposób deklarowania składników alergennych w środkach spożywczych, dodatkowo zakłady żywienia zbiorowego będą zobligowane do informowania konsumentów o alergenach występujących w serwowanych przez nich potrawach.

2014-08-05 więcej

Nowy przewodnik EFSA dotyczący enzymów

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracował przewodnik, który określa szczegóły dotyczące wniosków o dopuszczenie do obrotu enzymu spożywczego na terenie Unii Europejskiej. Stanowi on wytyczne dla wnioskodawców, którzy starają się o zezwolenie na stosowanie danego enzymu spożywczego, zawiera spis informacji, które muszą być zawarte we wniosku.
2014-07-28 więcej

Rozporządzenie 1169/2011 - krytyczne głosy w przeddzień stosowania

uż od 13 grudnia br. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności (skrót). Zmiany wynikające z tego aktu prawnego, które branża spożywcza wdraża już od dawna do oznakowania i prezentacji żywności, są liczne. Równie liczne są niestety wątpliwości związane z interpretacją wielu jego zapisów. W obliczu tego faktu coraz częściej w środowiskach eksperckich mówi się o tym, że nie powinno dojść do stosowania rozporządzenia już w grudniu skoro zarówno podmioty branży spożywczej, jak i sami twórcy przepisu mają wątpliwości w tak wielu kwestiach.

2014-07-28 więcej

Rozporządzenie 1169/2011 - krytyczne głosy w przeddzień stosowania

Już od 13 grudnia br. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności (skrót). Zmiany wynikające z tego aktu prawnego, które branża spożywcza wdraża już od dawna do oznakowania i prezentacji żywności, są liczne. Równie liczne są niestety wątpliwości związane z interpretacją wielu jego zapisów.
2014-07-24 więcej

Informowanie o żywności - znakowanie, prezentacja i reklama wg rozporządzenia 1169/2011, kontrola

W przededniu stosowania rozporządzenia 1169/2011podmioty branży spożywczejpowinny przeanalizować, czy jego wymogi zostały w pełni i prawidłowo wdrożone do oznakowania, a także prezentacji żywności. Wiele zapisów tego aktu prawnego pozostaje niejasnych, co stanowi istotne utrudnienie w przygotowaniu się do ich wypełnienia.