Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2018-05-28 więcej

Pochodzenie składnika podstawowego – nowe rozporządzenie

Komisja Europejska przyjęła dziś zasady dotyczące oznaczania pochodzenia podstawowego składnika żywności, które zostały zatwierdzone w głosowaniu państw członkowskich. Nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji ma zapewnić jasne informacje na temat pochodzenia żywności sprzedawanej na rynku UE.
2018-05-07 więcej

USA – 1 stycznia 2020 r. nowy termin na wprowadzenie zmian w oznakowaniu

3 maja zostały ogłoszone dwa bardzo ważne komunikaty dotyczące zmian w prawie żywnościowym USA. Pierwszy ogłoszony przez FDA odnosi się do terminu dostosowania do zmian w znakowaniu wartością odżywczą, a drugi

2018-04-26 więcej

Katechiny zielonej herbaty - czy będą zmiany w przepisach?

W 2016 r. Komisja Europejska otrzymała od Norwegii, Szwecji i Danii, wniosek w sprawie wszczęcia procedury kontroli zgodnie z art. 8 Rozporządzenia 1925/2006 z uwagi na obawy dotyczące bezpieczeństwa spożycia katechin zielonej herbaty (szczególnie EGCG - galusan epigallokatechiny).
2018-04-25 więcej

Znakowanie i oświadczenia

W szkoleniu Znakowanie i Oświadczenia, które odbyło się 27 marca uczestniczyło prawie 50 osób reprezentujących firmy branży spożywczej oraz inspekcje kontrolujące znakowanie żywności. Omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

2018-04-17 więcej

Żywność nieprzeznaczona JUŻ do spożycia przez ludzi

W Dzienniku Urzędowym UE z 16 kwietnia br. zostało opublikowane ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne w sprawie stosowania jako paszy żywności, która nie jest już przeznaczona do spożycia przez ludzi (2018/C 133/02)
2018-03-21 więcej

Ustalanie statusu składnika – nowa procedura dla nowej żywności

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/2283 w sprawie nowej żywności, przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym przed wprowadzeniem określonego produktu na rynek są zobowiązane do ustalenia czy żywność ta była w znacznym stopniu stosowana w Unii do celów żywieniowych przed 15 maja 1997 r. Rozporządzenie 2015/2283 wprowadza

2018-03-09 więcej

Suplementy diety i nowa żywność – sprzedaż w Internecie

Na podstawie Zalecenia Komisji z lipca 2017 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w zakresie kontroli urzędowej niektórych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu przez Internet, państwa członkowskie UE (w tym Polska) skontrolowały
2018-02-27 więcej

PROTEINOWY czyli jaki?

Na rynku pojawiło się ostatnio bardzo dużo produktów „proteinowych”. Jeszcze do niedawna produkty proteinowe były charakterystyczne dla kategorii środków

2018-02-21 więcej

Podwójna jakość żywności – wskazówki dla producentów

Produkty sprzedawane pod tą samą marką mogą mieć - co do zasady -różne cechy z uwagi na uzasadnione czynniki, takie jak miejsce wytworzenia lub preferencje klientów w danych regionach. Jednak niepokój niektórych państw członkowskich UE wzbudziło
2018-02-14 więcej

bisfenol A - nowe ograniczenia w materiałach i wyrobach

14 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie 2018/2013 w sprawie stosowania bisfenolu A („BPA”) w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością