Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Dodatki do żywności, aromaty, enzymy spożywcze

Dodatki do żywności

Substancje, które w normalnych warunkach nie są spożywane same jako żywność określane są jako dodatki do żywności. Celowe zastosowane tych substancji wynika ze względów technologicznych. Aktualny stan wiedzy na temat dodatków do żywności oraz rozwój technologicznych w tym zakresie wymusza systematyczną aktualizację przepisów prawa żywnościowego regulujących ich stosowanie.

Pojawia się coraz więcej nowych substancji, a te które zostały dopuszczone przed dniem 20 stycznia 2009 r. podlegają aktualnie ponownej ocenie ryzyka - jej wyniki określą na nowo standardy wykorzystywania dodatków do żywności w produkcji spożywczej dostępnej na wspólnotowym rynku.

Aromaty i enzymy spożywcze w żywności

Wykorzystywanie substancji w postaci dodatków spożywczych oraz aromatów w żywności to także konieczność ich poprawnego oznakowania, przede wszystkim w wykazie składników, choć nie tylko. Większość tzw. haseł clean label stosowanych coraz powszechniej w znakowaniu i prezentacji żywności związanych jest właśnie z dodatkami żywnościowymi(np. bez dodatku wzmacniaczy smaku). Nie zawsze ich użycie jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Porady w zakresie dodatków do żywności - prezentacja usług

Poniżej przedstawiamy prezentację usług doradczych IGI Food Consulting w zakresie dodatków do żywności, które obejmują m.in.:

  • ocenę możliwości stosowania substancji dodatkowej/ aromatyzującej/ enzymu, w środku spożywczym, przy uwzględnieniu treści dozwolonych wykazów, jak również planowanych zmian i dyskusji na szczeblu krajowym i wspólnotowym
  • wsparcie w oznakowaniu produktu informacją o zawartości dodatku (w wykazie składników i poza nim)
  • pomoc w wyborze właściwej kategorii żywności na potrzeby stosowania wspólnotowego wykazu dodatków
  • znakowanie dodatków i premiksów w sprzedaży hurtowej
  • wsparcie w uzyskaniu zezwolenia na stosowanie nowych dodatków