Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Reprezentacja w procesach sądowych i postępowaniach

Urzędowa kontrola żywności

Niezależnie od sposobu instytucjonalnej i administracyjnej organizacji, urzędowa kontrola żywności we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej prowadzona jest na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Stwierdzenie nieprawidłowości w następstwie jakiejkolwiek formy kontroli stwarza realne ryzyko nałożenia na podmiot dotkliwych sankcji. Warto pamiętać, że od sposobu zachowania się osób uczestniczących w przebiegu urzędowej kontroli może w dużym stopniu zależeć jej efekt (sankcja lub jej brak).

Niezależnie od świadomości podmiotu o popełnieniu wykroczenia takie sytuacje wymagają profesjonalnego wsparcia merytorycznego i prawnego.

To co wyróżnia Zespół IGI Food Consulting to połączenie kompetencji adwokackich i radcowskich z praktyczną wiedzą i doświadczeniem doradców.

Szczególne sytuacje wymagają nie tylko prawnych, ale i merytorycznych rozwiązań, dlatego też zapewniamy Państwu pomoc prawną z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych i etycznych, w tym m.in.:

 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed wszystkimi organami urzędowej kontroli żywności
 • reprezentowanie w trakcie urzędowej kontroli żywności
 • reprezentowanie  w sprawach karnych z zakresu prawa żywnościowego
 • reprezentowanie w postępowaniach z zakresu ochrony praw na dobrach niematerialnych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • a także reprezentowanie w postępowaniach związanych wprowadzeniem do obrotu środków spożywczych (zezwolenia i autoryzacje)
 • opiniowanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Klienta do prowadzonych postępowań
 • przygotowywanie dokumentów pod względem formalnoprawnym
 • sporządzanie pism i składanie ich we właściwym organie 
 • uczestniczenie w negocjacjach dotyczących prowadzonych postępowań
 • przygotowywanie właściwej strategii  do postępowań i procesów sądowych