Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Szkolenia zamknięte

powrót

„Wszystko co chcielibyście Państwo wiedzieć o suplementach diety …”

Zapraszamy firmy z branży spożywczej i farmaceutycznej do zorganizowania wewnętrznych, praktycznych warsztatów dotyczących dystrybucji i porad z zakresu suplementów diety. Program szkolenia jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb uczestników.

Szkolenie o suplementach diety

 

 1. Obowiązujące wymagania formalne dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność na rynku suplementów diety
  • Rejestracja zatwierdzenie i zmiana zakresu działalności
  • Wymagane kwalifikacje
  • Bieżące kontakty z właściwymi organami urzędowej kontroli żywności
 2. Wymagania sanitarno – higieniczne w produkcji i dystrybucji suplementów diety
  • GHP, GMP i system HACCP w produkcji i dystrybucji suplementów diety
  • Treaceability w produkcji i dystrybucji suplementów diety
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych (niebezpieczny produkt/surowiec, wycofywanie z obrotu)
  • Obowiązujące kryteria dotyczące zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych
 3. Suplementy diety w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego
  • Definicja i kategorie suplementów diety
  • Kryteria kwalifikacji produktów do grupy suplementów diety
  • Pogranicze suplementów diety, FSMP, żywności powszechnego spożycia, wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz kosmetyków
  • Składniki aktywne stosowane w produkcji suplementów diety
  • Dodatki, enzymy, substancje aromatyzujące i pomocnicze w produkcji suplementów diety
  • Materiały i wyroby stosowane w produkcji suplementów diety
 4. Wprowadzanie produktów po raz pierwszy do obrotu
  • Powiadomienie właściwego Urzędu o wprowadzeniu/ zamiarze wprowadzenia do obrotu
  • Postępowanie wyjaśniające
  • Zakończenie postępowania
 5. Znakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety
  • Obowiązkowe elementy w oznakowaniu suplementów diety
  • Stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • Umbrela brands w nazwach suplementów diety
  • Patent, wzór przemysłowy, znak towarowy w oznakowaniu suplementów diety
  • Zastosowanie przepisów rozp. 1169/2011  w znakowaniu suplementów diety
  • Reklama suplementów diety – zasady w komunikacji B2B
 6. Urzędowa kontrola suplementów diety
  • Kompetencje poszczególnych inspekcji kontrolujących suplementy diety w Polsce
  • Harmonogram, rodzaje i częstotliwość oraz zakres urzędowej kontroli suplementów diety
  • Graniczna kontrola surowców i produktów
  • Opłaty za czynności kontrolne i badania suplementów diety
  • Działania pokontrolne i sankcje karne
 7. Case study
  Sesja poświęcona konkretnym produktom lub innego rodzaju aktualnym zagadnieniom problemowym Klienta.