Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Szkolenia zamknięte

powrót

Postępowanie administracyjne w praktyce. Najnowsze zmiany. Wykładnia Sądu Najwyższego.

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych, praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach.

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i sposoby ich wykorzystywania w praktyce:
  • Istota i funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego 
  • Charakterystyka zasad ogólnego postępowania administracyjnego
  • Właściwość organów, spory o właściwość oraz wyłączenie urzędnika lub organu
 2. Ogólne postępowanie administracyjne przed organami pierwszej instancji na konkretnych stanach faktycznych i w oparciu o orzecznictwo sądowe:
  • Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego
  • Pojęcie stronu postępowania 
  • Terminy, załatwianie spraw, doręczenia i wezwania 
  • Postępowanie wyjaśniające
  • Rozprawa administracyjna 
  • Postępowanie dowodowe 
  • Zawieszenie postępowania administracyjnego
  • Umorzenie postępowania administracyjnego
  • Postanowienia
  • Zakończenie postępowania administracyjnego 
  • Decyzja
  • Ugoda administracyjna
 3. Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia wstępne 
  • Standardy prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne
  • Środki prawne - pojęcie i podziały; sposoby zastosowania.
 4. Weryfikacja rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym na konkretnych stanach faktycznych i w oparciu o orzecznictwo sądowe:
  • Odwołanie 
  • Tok instancji
  • Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania
  • Forma, treść i termin wniesienia odwołania
  • Skutki wniesienia i cofnięcia odwołania 
  • Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji 
  • Postępowanie odwoławcze przed organem drugiej instancji
  • Decyzje organu odwoławczego 
  • Zakaz reformationis in pius
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
  • Zażalenie
 5. Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych w postępowaniu administracyjnym
  • Wznowienie postępowania
  • Stwierdzenie nieważności decyzji 
  • Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych
  • Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej 
 6. Wydawanie zaświadczeń, prawo składania petycji, skarg i wniosków
  • Tryb wydawania i treść zaświadczeń
  • Prawa i obowiązki organu administracji
  • Terminy wydawania zaświadczeń
  • Zagadnienia ogólne dotyczące skarg i wniosków
 7. Na przykładach, w oparciu o konkretne stany faktyczne zostaną omówione także zagadnienia: 
  • Kwestie uzasadnienia decyzji pod względem faktycznym i prawnym
  • Przeprowadzanie postępowania dowodowego
  • Omówienie postępowania odwoławczego również na podstawie konkretnego precedensowego przypadku
  • Udostępnianie akt a ochrona danych osobowych
  • Dostęp do informacji publicznej
 8. Case study lub krótki test sprawdzający wiedzę uczestników, a także indywidualne konsultacje, wskazywanie rozwiązań problemów zgłaszanych przez Uczestników.