Contact

IGI Food Consulting Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
TEL: 000 000 000
NIP: 952-20-01-204
REGON: 140644460
KRS: 0000261279
Wszelkie zapytania prosimy
kierować na adres: igifc@igifc.pl

Rachunek bankowy: 77 2130 0004 2001 0509 0899 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.,
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
kapitał zakładowy: 50 000 zł

Write to us