Tag: #foodhygiene

Zmiany prawne w zakresie transportu i przechowywania produktów rybołówstwa. Higiena żywności.
5 maja 2022
WPROWADZENIE KE przedstawiła propozycję rozporządzenia zmieniającego Załącznik III Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu [...]
Czytaj dalej